Member
Professor Emeritus

Shosuke KAWANISHI
Professor
Mariko MURATA
Associate Professor
  
Shinji OIKAWA
Lecturer
 
Hatasu Kobayashi
Secretary
Yoshiko ONISHI

Scientific Collaborator
 
Nei MA
Raynoo TANAN
PostgraduateStudent
 
Yurie MORI
Feng HE
Nattawan Suwannakul
 Yifei XU
Sharif Ahmed

Guifeng Wang

Goufei Feng
Research Associate Kaoru MIDORIKAWA

           

           

            I